All you need to be expert in Digital Marketing

Chào mừng bạn đến với ZDigital.Marketing

Year in Search 2021: Vietnam & e-Conomy SEA 2021 – Vietnam

Tải xuống tại: Year in Search 2021: https://drive.google.com/file/d/1mRx5KJQCmPVNKhREFh9ULjk_b_XjKoj8/view?usp=sharing e-Conomy SEA 2021 – Vietnam: https://drive.google.com/file/d/1WiygAvuvwKJhwI1-C99f8BUBv-uISjmR/view?usp=sharing

[Download] Báo cáo toàn cảnh thị trường Thương mại Điện tử Việt Nam trên Social Media năm 2021

https://drive.google.com/file/d/1HLMR_dOIc0AxlhGglGmM3jJoU3gUJwEe/view?usp=sharing    

Tảng băng chìm trong chuỗi giá trị thương mại điện tử

Trích nguồn từ: https://theleader.vn/tang-bang-chim-trong-chuoi-gia-tri-thuong-mai-dien-tu-1629388003478.htm Việt Hưng – 08:26, 20/08/2021 Đằng sau doanh thu trực tiếp từ kênh bán hàng, website, ứng dụng riêng, hay trang thương mại điện tử, còn một bài toán lớn hơn mà các doanh nghiệp cần giải. Ogilvy vừa công bố báo cáo “Giá trị marketing ‘toàn phễu’ của thương mại điện […]

Bạn sẽ tìm thấy gì tại ZDigital.Marketing?

zDigital.Marketing nỗ lực đi làm sáng tỏ chiếc hộp đen đi từ một Newbie đến Expert trong lĩnh vực Digital Marketing, cụ thể, hệ thống nội dung tại ZDigital.Marketing gồm 9 phần như sau:

Phần 1: Chuỗi khóa học

1- Chuỗi khóa học Digital Marketing nền tảng

2- Chuỗi Digital Marketing nâng cao 1 (Kế thừa, đào sâu từ các chủ đề ở phần 1)

3- Chuỗi Digital Marketing nâng cao 2 (Mở rộng các chủ đề ngoài phần 1)

4- Chuỗi Digital Marketing rời rạc (Bóc tách các chủ đề nhỏ, quan trọng)

5- Chuỗi Digital Marketing chuyên sâu (Tập trung vào các chủ đề chiến lược, quan trọng)

Phần 2: Chuỗi bài viết

6- Hiểu biết về thị trường

7- Hiểu biết về thế giới

8- Tư duy chiến lược

9- Tài liệu quý

ZDigital.Marketing đang không ngừng nỗ lực để xuất bản những nội dung hữu ích...

Login Categories