Facebook Ads – Từ lý thuyết đến triển khai

Facebook Ads từ lý thuyết đến thực thi

1.121 người đã tham gia

Facebook là mạng xã hội lớn nhất thế giới với hàng tỷ người đang dùng. Đây là một kênh cực kỳ tiềm năng cần khai thác để quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của bạn

Truy cập không giới hạn

Tham gia học ngay

1 giờ 05 phút
Truy cập trọn đời
Dùng bất cứ thiết bị nào
Facebook Ads – Từ lý thuyết đến triển khai
Category:
Price:
Free
Login Categories