Website Building Căn Bản

Xây dựng ngôi nhà trên internet cho doanh nghiệp của bạn một cách bài bản, có hệ thống

848 người đã tham gia

Xây dựng ngôi nhà trên internet cho doanh nghiệp của bạn một cách bài bản, có hệ thống

Chương trình đào tạo

Module 1: Quy trình làm Website

Module 2: Hosting và tên miền

Module 3: Điều hướng, chức năng và nội dung Website

Module 4: Cấu trúc và điều hướng Website

Module 5: Bố cục Website và cài đặt căn bản

(*). Tài liệu khóa học

Truy cập không giới hạn

Tham gia học ngay

0 giờ 31 phút
Truy cập trọn đời
Dùng bất cứ thiết bị nào
Website Building Căn Bản
Category:
Price:
Free
Login Categories