Sơ bộ về zDigital.Marketing

zDigital.Marketing là một thành viên của 4h30 Group.

Nếu như Học Viện Quản Trị Chiến Lược 4H30 tập trung vào các chủ đề chiến lược của doanh nghiệp như là: Business Model, Competitive Strategy, BSC,… để làm sáng tỏ chiếc hộp đen đi từ một ý tưởng đến một doanh nghiệp thành công;

Thì tại zDigital.Marketing, chúng tôi đi sâu vào khía cạnh chuyên môn của một trong những mặt trận quan trọng của doanh nghiệp – Marketing, và đặt nó trong bối cảnh chuyển dịch số hóa của xã hội – Digital Marketing.

zDigital.Marketing nỗ lực đi làm sáng tỏ chiếc hộp đen đi từ một Newbie đến Expert trong lĩnh vực Digital Marketing, cụ thể với hệ thống nội dung gồm 9 phần:

Phần 1: Chuỗi khóa học

1- Chuỗi khóa học Digital Marketing nền tảng

2- Chuỗi Digital Marketing nâng cao 1 (Kế thừa, đào sâu từ các chủ đề ở phần 1)

3- Chuỗi Digital Marketing nâng cao 2 (Mở rộng các chủ đề ngoài phần 1)

4- Chuỗi Digital Marketing rời rạc (Bóc tách các chủ đề nhỏ, quan trọng)

5- Chuỗi Digital Marketing chuyên sâu (Tập trung vào các chủ đề chiến lược, quan trọng)

Phần 2: Chuỗi bài viết

6- Hiểu biết về thị trường

7- Hiểu biết về thế giới

8- Tư duy chiến lược

9- Tài liệu quý

“Cung cấp tất cả mọi thứ bạn cần để giúp bạn trở thành một chuyên gia Digital Marketing”

zDigital.Marketing – All you need to be expert in Digital Marketing

  • Chúng tôi mong muốn tạo ra những giải pháp giá trị hữu ích cho bức tranh chuyển đổi số toàn diện của doanh nghiệp, không chỉ riêng về Marketing
  • Dự án tiếp theo mà chúng tôi theo đuổi có tên gọi là xDigital.Business – Nơi cung cấp những giải pháp giá trị cho doanh nghiệp để CHUYỂN ĐỔI SỐ

1- Đối với khách hàng

  • Phụng sự
  • Nhiệt thành

2- Đối với việc thiết kế sản phẩm

  • Tính hiện đại
  • Tính toàn diện
  • Tính chiều sâu
  • Tính thực tiễn

3- Đối với cách tiếp cận vấn đề

  • Tư duy đột phá
  • Thích ứng

1- “Cho đi là nhận lại”

2- “Mọi sự đều do sự học mà ra”

Login Categories