Landing Page A-Z (Ladipage.vn)

Module 1: Tổng quan về Landing Page Đặt vấn đề   video Giới thiệu về Landing Page   video Landing Page vs Website và các mục đích làm Landing Page   video Module 2: Lý thuyết nền tảng Quy trình làm Landing Page   video Cấu trúc Landing Page   video Hướng dẫn cách viết [...]
1.476 người đã tham gia
Truy cập không giới hạn

Tham gia học ngay

2 giờ 29 phút
Truy cập trọn đời
Dùng bất cứ thiết bị nào
Landing Page A-Z (Ladipage.vn)
Category:
Price:
Free
Login Categories