Google Ads Search – Chi tiết từ lý thuyết đến thực thi

7 Module hướng dẫn chi tiết từ lý thuyết đến thực thi & tối ưu hóa chuyển đổi

497 người đã tham gia

7 Module hướng dẫn chi tiết từ lý thuyết đến thực thi & tối ưu hóa chuyển đổi

Khóa học Google Ads Search cung cấp cho bạn 3 phần chính:

  1. Lý thuyết nền tảng về Google Ads Search
  2. Hướng dẫn thực thi một cách chi tiết, bày bản
  3. Tư duy về cách tối ưu hóa khi triển khai chiến dịch Google Ads Search

Chương tình đào tạo

Module 1: Lý thuyết nền tảng Google Ads Search

Module 2: Phân nhóm quảng cáo và viết mẫu quảng cáo

Module 3: Google Ads Editor và phủ định từ khóa

Module 4: Tiện tích mở rộng

Module 5: Cài đặt chiến dịch & đo lường chuyển đổi

Module 6: Các chỉ số đo lường cơ bản nhất

Module 7: 13 Trụ cột của quảng cáo tìm kiếm

(*) Tài liệu khóa học

Truy cập không giới hạn

Tham gia học ngay

3 giờ 03 phút
Truy cập trọn đời
Dùng bất cứ thiết bị nào
Google Ads Search – Chi tiết từ lý thuyết đến thực thi
Price:
Free
Login Categories