Giải mã hành vi ra quyết định: Điều gì ảnh hưởng đến cách con người ra quyết định trong mớ hỗn độn giữa hàng trình mua hàng?

Đây là nghiên cứu của Alistair Rennie và Jonny Protheroe về  những thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng.

Đây là một tài liệu quý cực kỳ hữu ích cho doanh nghiệp để có những gợi ý cho việc làm Marketing của mình trong bối cảnh mới, nơi mà hành vi của khách hàng đã thay đổi rất nhiều so với thời điểm trước.

Xuất phát điểm của hành trình mua hàng là “Điểm phát sinh nhu cầu”, và điểm kết thúc là hành vi “Mua hàng”.

Nghiên cứu này đi làm rõ mớ hỗn độn ở giữa 2 điểm đó (Được tác giả gọi là “The Messy Middle”): Điều gì ảnh hưởng đến cách con người ra quyết định trong mớ hỗn độn đó giữa hàng trình mua hàng?

Chỉ bằng cách hiểu cách mà con người ra quyết định, bạn mới có thể xây dựng được những chương trình Marketing phù hợp để tác động vào những yếu tố đó, để thuyết phục khách hàng mua hàng của mình. Đó là cơ sở quan trọng của mọi chiến lược Marketing hiệu quả.

Nội dung chính của nghiên cứu

Nghiên cứu dài 98 trang này gồm 6 phần chính:

Chapter 1: Introducing The Messy Middle

Phần 2: Identifying The Messy Middle

Phần 3: Investigating The Messy Middle

Phần 4: Influencing The Messy Middle

Phần 5: Implications of The Messy Middle

Phần 6: Inhabiting The Messy Middle

Bạn có thể tìm đọc thêm cuốn sách cùng tên để có được cái nhìn sâu hơn nữa về chủ đề này. Cuốn sách có thể được tìm thấy trên Amazon ở đây (Để thuận tiện nhất, nên mua sách điện tử)


Nguồn dữ liệu: Thinkwithgoogle.com/consumer-insights/consumer-journey/navigating-purchase-behavior-and-decision-making/

Đăng nhập một lần để tải xuống nhiều tài liệu khác nữa.
(Link download luôn nằm ở ngay cuối bài viết)

Bạn cần đăng nhập để xem nội dung này! Bấm để đăng nhập ngay

Bài viết liên quan

Login Categories